VIVÁRIUM DEŤOM
VIVARIUM LEVEX ZVIERATÁM - ZVIERATÁ DEŤOM

Odpočinok, vzdelávanie, zooterapia

 

 

Odpočinok: ponúkame možnosť organizovaných návštev pre školy, triedy, škôlky.

 

 

Vzdelávanie:

pre materské školy - možnosť priameho kontaktu so zvieratkami, základná starostlivosť

pre základné školy - ako pre MŠ + možnosť vypracovania samostatných prác,

biologickej olympiády, dlhodobejšia starostlivosť o zvieratá.

pre stredné a vysoké školy - podľa požiadaviek a našich možností

 

 

 

Zooterapia- pre špeciálne školy a škôlky  vieme vytvoriť program podľa požiadaviek

 

 

LEVEXÁCI - PRIPRAVUJEME :  krúžok mladých vivaristov pod názvom LEVEXÁCI.

 

 

 

 

MmMxYzhi